söndag 30 oktober 2022

Projektilmärkning och ubåts plaketter

En fin tavla visandes marinens projektilmärkning.

Mindre modell i metal av Torped av typ 41

Plakett - Siluro A1000 Testa Carica 

A 100/450 x 5,25 var en Whitehead-torpeddesign, byggd på licens 1913-1914. Det inkorporerade ett värmesystem (varmluft i motsats till de tidigare kalla luftdrivna torpederna) och användes för begränsade körningar - dvs 1000/2000 meter, beroende på PSI. Dessa visade sig vara lämpliga för både torpedbåtar och ubåtar. "A" betecknar en stålkonstruktion (i motsats till fosforbrons), 450 mm är diametern och 5,25 var längden i meter.

Tack för köpet Kjell
Inga kommentarer: