lördag 29 september 2018

Wartime propaganda book lot

Started to update with some of my aqusitions again
This lot comes from a estate sale. Alot of German propaganda both in Swedish and German print.

Thank you Michael
Boxed Venus Waffenwerk Zella - Mehlis- Modell Tell 3Luftpistole

Got another very nice Tell 3 airgun in a trade. This one even comes with its orignal box.

Its very RARE Tell Model 3 .177 Pellet Air Pistol. Manufactured in Germany 1936-1940 Venus-Waffenwerk Zella=Mehlis. The blue book of airguns estimated in 2006 that as few as 50 of these still exist.

Build quality is excellent and this exampel is in very good condition.

 *****************************************************

Lyckades hitta en mycket RARE Tell Model 3 .177 Pellet Air Pistol. Tillverkad i Tyskland omkring 1936-1940 av Venus-Waffenwerk Zella = Mehlis. 2006 års "The blue book of airguns" uppskattades att så få som 50 dessa finns fortfarande existerar.lördag 10 februari 2018

Air pistol / Luftpistole / Luftpistol Venus Waffenwerk Zella - Mehlis- Modell Tell 3

Managed to find a very RARE Tell Model 3 .177 Pellet Air Pistol. Manufactured in Germany 1936-1940 Venus-Waffenwerk Zella=Mehlis. The blue book of airguns estimated in 2006 that as few as 50 of these still exist. 

Build quality is excellent and this exampel is in very good condition. 

 *****************************************************

Lyckades hitta en mycket RARE Tell Model 3 .177 Pellet Air Pistol. Tillverkad i Tyskland omkring 1936-1940 av Venus-Waffenwerk Zella = Mehlis. 2006 års "The blue book of airguns" uppskattades att så få som 50 dessa finns fortfarande existerar.


 Byggkvaliteten är utmärkt och det här exemplet är i mycket gott skick.

torsdag 8 februari 2018

Bavarian ww1 saber with ethed blade "In Treue Fest"

I will start to update the blogg with some of the new items collected last year.

German sword by Carl Eickhorn, circa 1906-1921.
The sword blade is engraved on both sides with the inscription "In Treue Fest" meaning steadfast in loyalty. This was the Bavarian motto during WW1.
Near the hilt, the blade is engraved with the Carl Eickhorn logo used circa 1906-1921, two squirrels back to back above “C.E.”

--------------------------
Tyskt svärd av Carl Eickhorn,  ca 1906-1921.

Svärdbladet är etsat på båda sidor med inskriptionen "In Treue Fest", vilket betyder ståndfast i lojalitet. Detta var det bayerska mottot under första världskriget.

Nära parerstången är bladet graverat med Carl Eickhorn-logotypen som användes 1906-1921, två ekorrar med ryggen mot varandra ovanför "C.E."

Tack Eva