torsdag 8 februari 2018

Bavarian ww1 saber with ethed blade "In Treue Fest"

I will start to update the blogg with some of the new items collected last year.

German sword by Carl Eickhorn, circa 1906-1921.
The sword blade is engraved on both sides with the inscription "In Treue Fest" meaning steadfast in loyalty. This was the Bavarian motto during WW1.
Near the hilt, the blade is engraved with the Carl Eickhorn logo used circa 1906-1921, two squirrels back to back above “C.E.”

--------------------------
Tyskt svärd av Carl Eickhorn,  ca 1906-1921.

Svärdbladet är etsat på båda sidor med inskriptionen "In Treue Fest", vilket betyder ståndfast i lojalitet. Detta var det bayerska mottot under första världskriget.

Nära parerstången är bladet graverat med Carl Eickhorn-logotypen som användes 1906-1921, två ekorrar med ryggen mot varandra ovanför "C.E."

Tack Eva
Inga kommentarer: