lördag 2 maj 2020

Svenska Hangö-veteranen Lennart Widestrand

Bought this small lot of items coming from the estate of the Swedish volunteer Lenart Widestrands .

He signed up as a volunteer at 18 years old and served about six month at the Hangö-fronts heavy artillery handling 20.3cm haubits".


***********************************

Medaljer och föremål som tillhört den svenske undersergeanten Lennart Widestrand som tjänstgjorde som frivillig på Finlands sida under Andra Världskriget.

1941 vid 18 års ålder anmälde han sig som frivillig på finska ambassaden och tjänstgjorde sex månader på Hangö-fronterna tunga artilleri som hanterade 20,3 cm haubit.

Samlingen består av:

Medlems pin i Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
Frihetsmedaljen II klass urkund För tapperhet, signerad av Mannerheim 1944
Kustartilleriet minnes kors
Luxenburgiska Ekkronans orden i brons med miniaty - Ordre de la couronne de chêne
Deltagare  i fortsättningskriget 1941-1945
Marskin merkki pin


Inga kommentarer: