söndag 5 januari 2014

Swedish Militaria lot

Salut kanon. Kanonrör 96cm
Huggare m/1885 för underofficerskorpral vid flottan + bälte och portopeé
Skeppsklocka Svenska försvaret, Tillverkare Smith, 8 Day,
Slagstiftspistol
Inga kommentarer: