lördag 6 juli 2019

Svensk sabel svärd huggare officer infanteri m/1899

Swedish saber for infantry officer m / 1899.
Saber m / 1899 for officer at the infantry is carried to large and small parade costume by officers.

straight, double-edged blade with double blood strips and ornaments in gold with the overlay text "The King" on the left side and "The Fatherland" on the right side and the small national coat of arms and the north star on both sides of the blade
black bracket of wood wrapped with twisted metal wire in gold color and whole fastening cup that goes into a lion head
pierced wide pairing plate in gilt metal adorned with small national coat of arms

Tack Jenny!

********************************

Svensk sabel för infanteriofficer m/1899.
Sabel m/1899 för officer vid infanteriet bäres till stor och liten paraddräkt av officerare.

Rrak, dubbeleggad klinga med dubbla blodränder och ornament i guld med överliggande text ”Konungen” på vänster sida respektive ”Fäderneslandet” på höger sida samt lilla riksvapnet och nordstjärnan på båda sidor av klingan
svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa som går över i ett lejonhuvud
genombruten bred parerplåt i förgylld metall prydd med lilla riksvapnetInga kommentarer: