söndag 19 juli 2015

Focke-Wulf Fw 190 "BOMBEN" handle

Got this very interesting emergency bomb release handle (Notwurfhebel) last week. It originates from Focke-Wulf Fw 190 that forcedlanded/crashed in Sweden during the war. The handle was used in all models that had the ETC-501 bomb attachment.

From what I can make out of the handle it is marked (B1) and (H?)possibly (A?) on one side and (45) (76) on the other. 

So it will most probably originate from one of the following planes.

http://www.forcedlandingcollection.se/LW/indexLW.html

1945-04-19 Fw 190A-8 Bulltofta, F10
1945-04-30 Fw 190A-8 Bulltofta, F10
1945-05-08 Fw 190A-8 Fosie (Malmö)
1945-05-08 Fw 190A-8 Ramdala (Karlskrona)
1945-05-08 Fw 190F-8 Ållskogsgård (Ystad)
1945-05-08 Fw 190A-8 Glemminge (Ystad)

Mottog ett intressant nöd-handtag (Notwurfhebel ) för att fälla bomblasten på ett Focke-Wulf Fw 190 som hade nödlandat/kraschat i Södra Sverige under andra världskriget. Typen av handtag användes på alla modeller av FW 190 som hade ETC-501 bombfästet.

Så handtaget kommer sannolikt från något av planen i listan här ovan.


Inga kommentarer: